Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
1 Prawo wewnętrzne admin Poprawa art. 2018-05-24 21:24:07
2 Informaca o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę cateringową - Ogłoszenie nr 507272-N-2018 z dnia 2018-01-18 r. admin Poprawa art. 2018-04-05 12:59:57
3 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę cateringową - Ogłoszenie nr 507272-N-2018 z dnia 2018-01-18 r. admin Poprawa art. 2018-04-05 12:59:44
4 Przetarg na usługę cateringową admin Poprawa art. 2018-04-05 12:59:38
5 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku - Kursu admin Poprawa art. 2018-04-05 12:59:31
6 Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajs admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:45
7 Przetarg dot. sprzedaży tokarki CNC admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:40
8 zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla uczniów/nnic z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:35
9 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku - Ogłosz admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:29
10 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku - Kursu certyfikowa admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:24
11 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu na przeprowadzenie kursu certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych dla 20 uczniów/nnic admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:18
12 Ogłoszenie i z zmianie ogłoszenia dot. przetargu na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:13
13 Ogłoszenie o zamówieniu usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:06
14 Ogłoszenie dot. usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki (ZST) w Leżajsku admin Poprawa art. 2018-04-05 12:57:01
15 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU admin Poprawa art. 2018-04-05 12:56:55